First First First First First Second Third Four
08:33 EDT Thứ bảy, 23/09/2017
Học tập đạo đức HCM
Nghị Quyết
Chao mung 2-9

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên phương tiện băng rôn trên địa bàn thành phố Nha Trang

Thực hiện Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên phương tiện băng rôn tại các tuyến đường và Công văn số 1945/SVHTT-QLVH ngày 06/9/2017 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ thông báo quảng cáo sản phẩm

Học viên tìm hiểu những kỹ năng cơ bản của người phát ngôn.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày 28-3-2014, tại Hội trường Khách sạn Hải Âu, thành phố Nha Trang, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lớp tập huấn “Nghiệp vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” cho hơn 70 người phát ngôn của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thuộc UBND thành phố Nha Trang.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố

Thực hiện Công văn số 5305/UBND-YT ngày 14/8/2017 của UBND thành phố V/v triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và Công văn số 6017/UBND-YT ngày 06/9/2017 của UBND thành phố V/v tăng cường trách nhiệm của các phòng, ban, địa phương trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố;

 
Quang cao giua trang